Magne Myhren

[row]

[col]

[text_widget]

Skogsinteriør – Studiomaleri

Hjemmesiden har nå en helt ny utforming, og den er fremdeles under arbeid.

For tiden arbeider jeg mest med utendørsmaleri. Jeg portretterer ett bestemt sted gjennom 40 malerier i løpet av et år. Alle maleriene males i løpet av 1-2 timer.

Et hovedaspekt ved prosjektet er den fysiske og psykiske anstrengelsen som må til for å klare å gjennomføre det. Kulde om vinteren, insekter om sommeren, regn, snø, sludd og vind. Ingen værforbehold. Prosessen kan følges videre i detalj på blogg.magnemyhren.no.

Bla deg ellers videre nedover for å finne høydepunkter fra tidligere prosjekter.

Magne

[/text_widget]

[/col]

[/row]

[row]

[col]

[portfolio_entries][/portfolio_entries]

[/col]

[/row]